გარე ხარისხობრივი კონტროლი

სადიაგნოსტიკო პროცედურები თბილისისა და ქუთაისის მოლეკულური დიაგნოსტიკის ლაბორატორიებში ყოველთვის ხორციელდება  GLP (კარგი ლაბორატორიული პრაქტიკა) შესაბამისად და ეფუძნება SOP-ს (სოპი - სტანდარტული ოპერაციული პროცედურები).

 

უახლოეს წარსულში, ჩვენ ჩავერთეთ  ხარისხის გარე კონტროლში (EQA), რომელიც ორგანიზებულია INSTAND e.V. მიერ. ეს არის გერმანიის დამოუკიდებელი, ინტერდისციპლინარული, არაკომერციული, სამეცნიერო და სამედიცინო საზოგადოება , რომელშეც 300-ზე მეტი ადამიანია გაწევრიანებული. INSTAND e.V ახდენს EQA  ხარისხის გარე კონტროლის ტესტების ორგანიზებას ჰემატოლოგიის სფეროში 1968 წლიდან. 1970 წელს ეს სერვისები გაფართოვდა და მოიცვა ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის თითქმის ყველა სფერო. INSTAND e.V. აკრედიტებულია გერმანიის აკრედიტაციის ორგანოს DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) მიერ. 


თბილისის მოლეკულური დიაგნოსტიკის ლაბორატორია წარმატებით მონაწილეობდა ხარისხის გარე კონტროლის (EQA) ტესტების დადგენაში:

 

Download
Human Papilloma Virus (HPV)
INSTAND Certification_51526_373_1704.pdf
Adobe Acrobat Document 28.3 KB
Download
Chlamydia trachomatis
INSTAND Certification_51526_530_1703.pdf
Adobe Acrobat Document 71.4 KB
Download
Neisseria gonorrhoeae
INSTAND Certification_51526_530_1703.pdf
Adobe Acrobat Document 71.4 KB

 

გთხოვთ, დააჭირეთ ინდივიდუალურ ანალიზს  INSTAND-ის  სერთიფიკატების სანახავად.