საქართველოს მოლეკულური დიაგნოსტიკის ლაბორატორიები: ინფორმაცია ექიმებისა და ჯანდაცვის მუშაკებისთვის

ჩვენი ლაბორატორიები უზრუნველყოფენ საიმედო დიაგნოსტიკურ მომსახურებას.მრავალი მათგანი დაფუძნებულია მგრძნობიარე Multiplex PCR Assay - ზე,რომელიც შემუშავებულ იქნა გერმანელ და ქართველ ბიო-სამედიცინო დარგების მეცნიერთა მჭიდრო თანამშრომლობით, ასევე ბიოლოგიურ და ბიოქიმიურ დიაგნოსტირებაში ხანგრძლივი გამოცდილებით.
 
ჩვენი კლიენტები არიან  მრავალი ხვადასხვა ცნობილი სახელმწიფო და კერძო კლინიკები. პაციენტისგან აღებული  სინჯები გროვდება ჩვენი სტანდარტული პროცედურების მიხედვით და რეგულარულად არის შეგროვებული ჩვენი კურიერების მიერ. შედეგები 1 სამუშაო დღის განმავლობაშივეა ხელმისაწვდომი.
 
თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ჩვენი დიაგნოსტიკური მომსახურებით, ფასებითა და პროცედურებით, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ. ჩვენ ასევე შეგვიძლია მოგაწოდოთ ინდივიდუალური შემოთავაზებები.
 
ქვემოთ თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ ინფორმაცია დაავადებათა, ინფექციათა და პათოგენთა შესახებ, რომლებიც აღმოჩენილია ჩვენი გამოკვლევების
ჩვენი ვებ-გვერდი ჯერ კიდევ შექმნის პროცესშია. ინფორმაცია ექიმებსა და ჯანდაცვის მუშაკთათვის ხელმისაწვდომი იქნება ძალიან მალე.