ქუთაისის  მოლეკულური დიაგნოსტიკის ლაბორატორია:თქვენი პარტნიორი PCR და ციტოლოგიურ დიაგნოსტიკაში

ქუთაისის მოლეკულური დიაგნოსტიკის ლაბორატორია ლიცენზირებული სადიაგნოსტიკო ლაბორატორიაა, რომელიც გთავაზობთ PCR-ზე დაფუძნებულ სადიაგნოსტიკო ტესტებს რომელიც განკუთვნილი იქნება კლინიკებისა და სამედიცინო მუშაკებისათვის ქუთაისსა და დასავლეთ საქართველოს რეგიონებში.
 
ჩვენი ლაბორატორია გთავაზობთ უმაღლესი დონის სერტიფიცირებულ და მრავალფეროვან სადიაგნოსტიკო ტესტებს, რომლებიც უმეტესად წარმოებულია ევროპელი პროვაიდერების მიერ ან ასევე წარმოებული და ლიცენზირებულია საქართველოში. ქუთაისის მოლეკულური დიაგნოსტიკის ლაბორატორია დაფუძნებულ იქნა და ოფიციალური ლიცენზია მიენიჭა ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ 2013 წელს.

 

ჩვენი სადიაგნოსტიკო პროცედურები ოპტიმიზირებულია ცნობილ გერმანელ მეცნიერებთან თანამშრომლობით და აკმაყოფილებს გამოცდილებისა და წარმოების ყველანაერ სტანდარტებს.ჩვენი მიზანია გავახანგრძლივოთ და გავაუმჯობესოთ ადამიანთა სიცოცხლე საქართველოში, ხელი შევუწყოთ ჯანდაცვის ფინანსების დაზოგვას დაავადების ადრეული დიაგნოსტირებითა და საიმედო ტექნოლოგიების შეთავაზებით. ჩვენ ასევე ფოკუსირებულნი ვართ სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების მკურნალობაზე, რომელთა ადრეულ სტადიაზე დაუდგენლობის და ადეკვატური მკურნალობის არჩატარების შემთხვევაში შესაძლოა შედეგი ლეტალური იყოს.

 

 

ჩვენი მიზანია გავახანგრძლივოთ და გავაუმჯობესოთ ადამიანთა სიცოცხლე საქართველოში, ხელი შევუწყოთ ჯანდაცვის ფინანსების დაზოგვას დაავადების ადრეული დიაგნოსტირებითა და საიმედო ტექნოლოგიების შეთავაზებით. ჩვენ ასევე ფოკუსირებულნი ვართ სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების მკურნალობაზე, რომელთა ადრეულ სტადიაზე დაუდგენლობის და ადეკვატური მკურნალობის არჩატარების შემთხვევაში შესაძლოა შედეგი ლეტალური იყოს.