ქუთაისის მოლეკულური დიაგნოსტიკის ლაბორატორია

 

დირექტორი: ვახტანგ ფოჩხუა

ტელ: +995(5)99 90 25 05; +995(5)57 75 33 55

ელ.ფოსტა: pochkhua.vakhtang at molecular-diagnostics-georgia.net

გთხოვთ შეცვალოთ "at" @-თი!


Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.