ძირითადი ინფორმაცია

www.molecular-diagnostics-georgia.net

 

ამ ვებ-გვერდის პროვაიდერი არის მოლეკულური დიაგნოსტიკის ლაბორატორია საქართველო, რომელსაც წარმოადგენს დოქტორი მერაბ ჩიქობავა.

პასუხისმგებლობა ინფორმაციასა და კონცეპტუალურ დიზაინზე

დოქტორი მერაბ ჩიქობავა (ოფიციალური პასუხისმგებელი პირი შინაარსზე)
ელ.ფოსტა: chikobava.merab at molecular-diagnostics-georgia.net

გთხოვთ შეცვალოთ "at" @-თი.

საავტორო უფლებები

ყველა ტექსტის, გრაფიკის, სურათის და ლოგოს საავტორო უფლებები დაცულია. ნებისმიერი ინფორმაციის რეპროდუქცია (ნაწილობრივად ან სრულად) მისი დაბეჭდვა ან კოპირება მასობრივ მედია-საშუალებებში ან მისი გამოყენებია ონლაინ სერვისებში საჭიროებს ავტორთა წინასწარ წერილობით თანხმობას.
საავტორო უფლებები ყველა სურათზე დაცულია და ეკუთვნის მოლეკულურ დიაგნოსტიკა საქართველოს.


© 2013 მოლეკულური დიაგნოსტიკა საქართველო

მაკეტი და ტექნიკური შესრულება

დოქტორი მერაბ ჩიქობავა